Ty te moesz mie wasn wizytwk...
lodzgierej lodzgierej

Dyrektor Oddziału Łódzkiego Fundacji Razem Lepiej - funkcja sprawowana społecznie

Dariusz Marek Gierej

Jestem Dziennikarzem Obywatelskim, pasjonatem fotografii i społecznikiem. Kapituła Fundacji Razem Lepiej przyznała mi Dyplom Uznania w 2010 r., a w 2011 r. nominowała mnie do statuetki Łabędzia w kategorii „Edukacyjny Przekaz Medialny”, gdzie rywalizowałem z serialem „Głęboka woda” oraz programem ,,Państwo w Państwie”. Przede mną kolejny etap zaszczytnych działań i ciężkiej pracy społecznej na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Jako społeczeństwo obywatelskie powinniśmy wyraźnie wskazać władzy ustawodawczej, że od lat trwa obłędny wręcz, bez jakiegokolwiek zastanowienia i opamiętania, proces osaczania ludzi, poprzez uchwalanie praw, jakich nie zna historia, która przynajmniej teoretycznie rzecz ujmując, powinna być nauczycielką życia. Liczne uregulowania i zbyt skomplikowane przepisy, oraz brak faktycznej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, pozwalają działać rządzącym przeciwko społeczeństwu.

W Łodzi więcej środków jest przeznaczanych na utrzymanie sztabu ludzi, zatrudnionych w pomocy społecznej, niż na faktyczną pomoc. Na domiar tego pracownicy socjalni strajkują, uważając, że za mało zarabiają i mają za dużo obowiązków. Pracownik socjalny jest zobowiązany do służenia obywatelowi, a nie tworzenia mnóstwa zasad, wykorzystywanych do nagminnego marnotrawienia publicznych środków i przekazywania ich do kieszeni określonych osób.

Jeżeli ktokolwiek, będący w potrzebie zgłosi się do opieki społecznej, prosząc o pomoc, nie uzyska jej. Urzędnik socjalny zdecydowanie woli oddać jego dzieci do domu dziecka, seniora do domu starców, jemu zaś dać parę groszy na otarcie łez, niż pomóc w uzyskaniu stanowiska pracy. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, między innymi brakiem profesjonalizmu służb socjalnych. Osoba zgłaszająca się po pomoc, bardzo szybko uzyska pogardliwe miano niezaradnego, któremu nie warto pomagać. Ale jednocześnie za dzieckiem zabranym do domu dziecka, urzędnicy przekazują nawet 5 tysięcy złotych, pochodzących z naszych kieszeni. W ten sposób tworzone są kolejne stanowiska pracy, gdzie zatrudnienie znajdą nie ci, znajdujący się w rozpaczliwej sytuacji, lecz kolejne osoby z tak zwanych list referencyjnych.

Jako dziennikarz obywatelski, mam bardzo często styczność z przemocą, widzę, że urzędnicy, odpowiedzialni za losy rodziny, w żaden sposób nie wywiązują się z powierzonych im zadań, często wręcz szkodząc swoją niekompetencją i ignorancją.

Zdając sobie sprawę, że przemoc to jeden z najgroźniejszych wrogów szczęśliwej rodziny, pragnę swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać w pracy społecznej dla działań statutowych Fundacji Razem Lepiej. Służenie potrzebującym jest dla mnie zupełnie naturalne. Pomaganie bowiem innym, powinno być nieodłączną cechą każdego człowieka. W miarę pozbywania się osobistych problemów, możemy mniej uwagi poświęcić sobie, a więcej innym ludziom.

Link do strony Fundacji "Razem Lepiej":
http://nowa.razemlepiej.pl/

 
 
 
 
lodzgierej
tel. 690 514 208,
e-mail: , www: